دومین همایش ملی و چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت- برنامه‌ها
برنامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۴ | 

برنامه­ ها

 • برگزاری نشت­ های مشورتی با مدیران و کارشناسان دفاتر و مراکز معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین ساختار همایش
 • برگزاری جلسات هم اندیشی بین دانشگاهی به منظور توسعه حضور علمی مدیران و کارشناسان و تقویت همکاری های علمی و پژوهشی در امور مدیریتی و سازمانی در منطقه آمایشی
 • برگزاری جلسات مشورتی وزارتی و بین دانشگاهی در خصوص شیوه داوری، امتیازدهی به مقالات و تعیین یا پذیرش مقالات به شکل سخنرانی، پوستر و چاپ در ویژه نامه فصلنامه توسعه مدیریت و منابع سلامت
 • برگزاری کارگاه یک روزه چکیده نویسی
 • برگزاری نشست ها و کارگاه های تخصصی در روز اول همایش
 • احصاء تجارب برتر از دانشگاه های علوم پزشکی و تامین شرایط ارایه تعدادی از آنها
 • معرفی داوران برتر، سخنرانان برتر، پوستر برتر
 • صدور و ارائه گواهی به داوران، سخنرانان، ارائه دهندگان پوستر، اعضای کمیته های علمی، سیاست گذاری و اجرایی

وظایف  اعضای کمیته علمی

 • داوری خلاصه مقالات
 • داوری اصل مقالات
 • داوری سخنرانی و پوستر در روزهای همایش
 • آموزش مدیران و کارشناسان در راستای مقاله نویسی

وظایف  اعضای کمیته اجرایی

 • اطلاع رسانی در سطح معاونت های ستادی، دانشکده ها و بیمارستان ها و شبکه بهداشت و درمان شهرستان ها
 • برگزاری جلسات مشترک با مدیران اجرایی جهت اجرای طرح های پژوهشی در راستای محورهای همایش
 • ایجاد مشوق های سازمانی برای ارایه دهندگان مقالات
 • ایجاد تسهیلات جهت حضور در همایش
نشانی مطلب در وبگاه دومین همایش ملی و چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت:
http://ardhs2.mubabol.ac.ir/find.php?item=1.52.18.fa
برگشت به اصل مطلب