دومین همایش ملی و چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت- اخبار همایش
اخبار کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اخبار همایش

 اولین جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص ضرورت، اهمیت و چگونگی برگزاری دومین همایش کشوری پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت...  ادامه خبر

 دومین جلسه هم ­اندیشی در خصوص تعیین ساختار دومین همایش کشوری توسعه مدیریت و منابع...   ادامه خبر

 اولین جلسه مشترک دانشگاه علوم پزشکی بابل و مدیران و کارشناسان توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی...   ادامه خبر

 دومین جلسه مشترک دانشگاه علوم پزشکی بابل و مدیران و کارشناسان توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی...  ادامه خبر

 اولین جلسه کمیته اجرایی همایش...   ادامه خبر

 اولین جلسه مشترک دبیرخانه همایش با مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی بابل...   ادامه خبر

 اولین جلسه هم اندیشی به منظور چگونگی توسعه همکاری های بین دانشگاهی...    ادامه خبر
♦ دومین جلسه نمایندگان یا رابطین واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل با دبیرخانه همایش ....  ادامه خبر
♦ تشکیل کمیته علمی داخل دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران ...  ادامه خبر
برگزاری کارگاه چکیده نویسی و نقد مقالات در دانشگاه علوم پزشکی بابل ...  ادامه خبر

♦ برگزاری دومین جلسه هم اندیشی دانشگاه های کلان منطقه یک در دانشگاه علوم پزشکی بابل ...  ادامه خبر

.

.

نشانی مطلب در وبگاه دومین همایش ملی و چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت:
http://ardhs2.mubabol.ac.ir/find.php?item=1.55.10.fa
برگشت به اصل مطلب